- szkolenia

Idź do spisu treści

Menu główne:

WYBRANE REALIZACJE PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCHTECHNICZNE KONFERENCJE SZKOLENIOWE1.  PODŁOŻA I PODBUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH - AKTUALNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZE I MATERIAŁOWE
,  Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Sp. z o.o.,  CONSULT,  Warszawa  26.04.2016
Patronat: GDDKiA, patronaty medialne: ViaExpert i Polskie Drogi. Kierownictwo programowo-organizacyjne:  dr inż. Sławomir Gałka
,   CONSULT Szkolenia Techniczne . Konferencja skierowana była do środowiska budowy autostrad, dróg ekspresowych, a także dróg wojewódzkich. Na konferencji przedstawiono wymagania normowe i techniczne, zasady projektowe, nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowo-techniczne, służące do budowy odpowiednio wzmocnionych podłoży i podbudów drogowych dla trwałych dróg o wydłużonym okresie eksploatacji.  W konferencji wzięło udział blisko 200 osób z firm inwestorów, drogowych jednostek samorządowych,  generalnych wykonawców i wykonawców drogowych oraz z drogowych pracowni projektowych, dostawców technologii i usług budowlanych.

2.
NOWE TECHNOLOGIE W BUDOWIE DRÓG Z NAWIERZCHNIĄ Z BETONU CEMENTOWEGO
, Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Sp. z o.o., CONSULT, Warszawa  30.09.2015
Partner merytoryczny: Stowarzyszenie Producentów Cementu, patronat: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, patronaty medialne: ViaExpert, Polskie Drogi i Drogi Samorządowe. K
ierownictwo programowo-organizacyjne konferencji: dr inż. Sławomir Gałka, CONSULT. Konferencja skierowana była do środowiska budowy autostrad i dróg ekspresowych, wykonywanych w technologii  nawierzchni sztywnych z betonów cementowych oraz budowy dróg lokalnych w technologii betonu wałowanego. Na konferencji przedstawiono wymagania techniczne, zasady projektowe, nowoczesne rozwiązania technologiczne, materiałowo-techniczne oraz maszynowe, służące do budowy dróg z nawierzchnią z betonów cementowych.


3. ELEWACJE BUDOWLANE LEKKIE ŚCIANY OSŁONOWE W ENERGOOSZCZĘDNYM BUDOWNICTWIE WYSOKOŚCIOWYM, BIUROWYM I KOMERCYJNYM, CONSULT, Warszawa  24.02.2015
Na konferencji przedstawiono zasady projektowo-wykonawcze, materiałowo-techniczne oraz zasady prowadzenia budowy elewacji i fasad w wariancie budownictwa energooszczędnego z certyfikacją BREEAM i LEED.


4. BUDOWNICTWO WYSOKIE I WYSOKOŚCIOWE ZAGADNIENIA GEOTECHNICZNE,  KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE, CONSULT, Warszawa 28.10.2014
Szkolenie ma być pomocne w przygotowaniu kadry inżynierskiej do prowadzenia inwestycji z zakresu budownictwa wysokościowego. Konferencja składała się z dwóch części: geotechnicznej (rozpoznania gruntu, hydrogeologii i odwadniania gruntu, wzmacniania gruntu, fundamentowania głębokiego) oraz projektowo-konstrukcyjnej i wykonawczej. Przedstawiono liczne przykłady z realizacji budów.

5. BETON ARCHITEKTONICZNY W BUDOWNICTWIE - ZAGADNIENIA PROJEKTOWO-ARCHITEKTONICZNE I WYKONAWCZE, IKKU Sp. z o.o., dr inż. Sławomir Gałka kooperacja programowo-organizacyjna, Warszawa 26.03.2012
Celem szkolenia było przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresuu zagadnień projektowo-architektonicznych, wykonawczych i materiałowo-technicznych, dotyczących technologii betonu architektonicznego. Do referowania poszczególnych zagadnień  zaproszeni zostali pracownicy naukowo-badawczy Politechniki Warszawskiej, APA Kuryłowicz&Associate, firm wykonawczych, producentów i dostawców materiałów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego